ÇOCUK VE ERGENLER İÇİN DANIŞMANLIK

 

Çocuk, ergen ve gençler her yaş döneminde bir takım davranış ve uyum sorunları yaşayabilirler. Yaşadıkları bu sorunlar, kendileri kadar aileleri de zorlar. Yaşanılan bu problemler genellikle ilerleyici olmasından dolayı çocuk ve ergenlerin problemlerinin erken fark edilip önleminin alınması büyük önem taşımaktadır. Önlem alınmadığı taktirde, küçüklükte sorun gibi algılanmayan durumlar çocukla birlikte büyüyerek akademik, ailevi ve sosyal alanlarda çözümü zor problemlere yol açabilir.

 

Bu danışmanlık ile çocuğun büyüme sürecinde yaşadığı sorunları anlamayı ve gerekli ruhsal desteği vererek çocuğun yaratıcılığını ve sorunlarla baş etme gücünü geliştirmeyi amaçlayan süreçtir.

 

Çalışılan Konular : 

 

 • Gelişim dönemi danışmanlığı

 • Tuvalet, uyku, beslenme alışkanlığı danışmanlığı

 • Okula uyum süreci danışmanlığı

 • Okul başarısı ve sınav kaygısı

 • Depresyon

 • Obsesif-kompulsif bozukluk

 • Panik bozukluğu

 • Travma sonrası stres bozukluğu,

 • Yaygın anksiyete bozukluğu

 • Öfke kontrolü

 • Fobiler

 • Tikler

 • Tırnak yeme

 • Stresle baş etme

 • Sosyal kaygı

 • Arkadaşlık sorunları

 • Kendine zarar veren davranışlar

 • Aile içi çatışmalar

 • Kardeş kıskançlığı

 • Bağımlılık

 • Enurezis altını ıslatma

 • Enkoprezis (kaka kaçırma)

 • Mastürbasyon

 • Hiperaktivite

 • Cinsel kimlik bunalımı

ZİHİNSEL YÖNDEN FAKLILIĞI OLAN ÇOCUKLAR VE AİLELER İÇİN DANIŞMANLIK

 

 • Üstün Potansiyelli Çocuklar

 

Üstün potansiyelli çocuk, belli bir alanda yaşıtı ve dengi olan çocuklara göre daha üstün performans ve üretkenlik gösterebilen, daha uzun dikkat sürelerine ve daha orijinal fikirler üretebilme kapasitesine sahip çocuklardır.

 

Üstün potansiyel veya yeteneğin tek bir tipi olmadığı gibi, üstün yetenekli çocuklar arasında da farklar vardır. Kimi çocuk analitik alanlarda üstün özellikler sergilerken, kimisi de sanatsal alanlarda iyidir. Kimi çocuklar ise sosyal zeka, içsel farkındalık, duygusal empati gibi konularda da diğer akranlarından daha üstündür fakat bu yetenekleri çoğu zaman fark edilememektedir.

 

Merkezimizde bulunan uzman psikologlar, çocuğunuzun hangi alanlarda daha iyi olduğunu keşfetmenizi sağlar, çocuğunuzu o alana yönlendirir ve gelişim süreçlerinde yaşayabilecekleri psikolojik sorunlardan etkilenmemesi için gerekli desteği verirler.

 

 • Dikkat Eksikliği

 

Dikkat problemleri, öğrencilerin derslerdeki başarılarını ve sınav sonuçlarını etkileyen en önemli sorundur.

 

Dikkat problemleri sebebiyle öğrenciler derslerini dinlerken sık sık derslerden kopar, sınavlarında başarısızlık yaşar ya da sınavlarda en zor soruları doğru cevaplarken basit sorularda hata yapar, ders çalışırken çabuk sıkılır, okuduklarını çabuk unuturlar. Bu durum kişinin hayatındaki işleri zorlaştırır ve yaptığı işten istediği verimi alamamasına neden olur.

 

Merkezimizde bulunan uzman psikologlarla görüşülüp onlarla işbirliği çerçevesinde seanslar yürütüldüğü zaman kolaylıkla üstesinden gelinebilir.

 

 • Özgül Öğrenme Güçlüğü

 

Kesinlikle zekâ geriliği değildir. Zekası normal ya da normalin üstünde olan bireylerin, standart testlere göre yaş, zeka düzeyi ve aldığı eğitim göz önünde bulundurulduğunda okuma, matematik ve yazılı  anlatım düzeyinin beklenenin önemli ölçüde altında olmasıyla tanısı konulan bir  bozukluktur.

 

Okuma bozukluğu (disleksi), yazılı anlatım bozukluğu (disgrafi) ve matematik bozukluğu (diskalkuli) olarak alt tiplere ayrılır. Bu alt-tipler, tek başına görülebileceği gibi birkaçı beraber de görülebilir.

 

Öğrenme güçlükleri tiplerinin tıbbi anlamda tedavisi yoktur ve herhangi bir ilaç tedavisi de bulunmamaktır. Merkezimizdeki uzman psikologlar, ÖÖG tanısı almış çocuklar için özel yapılandırılmış eğitimler ve teknikler uygulayarak öğrenmede farklılık yaşayan çocukların eğitim hayatlarını daha başarılı geçirmelerinde destek olurlar.